ще
згорнути
Усі статті номера
8
серпень 2019року
взаємодіємо зі спеціалістами
інклюзивна група

Iнклюзивна освіта у ЗДО: що має знати вихователь-методист

Тетяна Носачова, головний редактор журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», Київ

З’ясуйте

 1. Які документи унормовують інклюзивну освіту
 2. Як взаємодіють спеціалісти
 3. Як організувати розвивальне середовище

Це — смарт-стаття


 

Налаштуйте статтю під себе

Оберіть те, що вас цікавить

Якщо батьки хочуть влаштувати дитину з ООП до закладу дошкільної освіти, керівник зобов’язаний створити інклюзивну групу (ст. 20 Закону «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VIII). У листі МОН від 26.06.2019 № 1/9-409 окреслило необхідні умови якісної інклюзивної освіти дітей з ООП:

 • визначення особливих освітніх потреб дитини;
 • створення інклюзивного освітнього простору;
 • психолого-педагогічний супровід дитини під час усього періоду навчання;
 • обов’язкова участь батьків в освітньому процесі;
 • надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
 • забезпечення дітей спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Розглянемо, хто має ці умови забезпечити.

Закони, підзаконні акти

Методичний супровід освітнього процесу в інклюзивній групі забезпечує вихователь-методист. Він має бути ознайомлений із законодавчою й нормативною базами, які стосуються організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку. Стежити за публікацією нових документів на офіційному сайті МОН. Це дасть змогу кваліфіковано допомогти вихователям і батькам дітей з ООП.

Наприклад, у 2018 році до Закону України «Про дошкільну освіту» внесли зміни щодо організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 06.09.2018 № 2541-VII). А у 2019 році МОН підготувало нові документи, які унормовують освітній процес в інклюзивних групах, зокрема:

Взаємодія зі спеціалістами

Особливі освітні потреби дитини та умови для організації інклюзивного навчання визначають практичні психологи та вчителі-дефектологи інклюзивно-ресурсних центрів (далі — ІРЦ). Вони орієнтуються на результати комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП (далі – комплексна оцінка). Висновок ІРЦ про комплексну оцінку має рекомендаційний характер.

Батьки мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дитиною освіти відповідного рівня (ст. 55 Закону України «Про освіту»).

Термін дії висновку ІРЦ про комплексну оцінку не обмежений у часі. Виняток — ІРЦ рекомендує повторну комплексну оцінку та визначає дату.

ІРЦ проводить повторну комплексну оцінку в таких випадках:

 • дитина з ООП переходить із ЗДО в заклад загальної середньої освіти;
 • дитина переходить зі спеціального ЗДО до інклюзивної (спеціальної) групи ЗДО;
 • команда психолого-педагогічного супроводу дитини виявила актуальні освітні потреби дитини під час її інклюзивного навчання, труднощі у засвоєнні дитиною освітньої програми або успіхі.

Висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я не є підставою для організації інклюзивного навчання для дитини з ООП.

Фахівці ІРЦ з’ясовують під час комплексної оцінки розвитку дитини з ООП, чи треба їй додаткова підтримка асистента вихователя або асистента дитини. Зазначають цю потребу у висновку про комплексну оцінку.

Індивідуальна програма розвитку

Після того, як фахівці ІРЦ визначили особливі освітні потреби дитини, керівник створює команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП (далі — команда супроводу).

Вихователь-методист є членом команди супроводу.

Команда супроводу впродовж двох тижнів з моменту початку освітнього процесу розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі — ІПР). Члени команди супроводу враховують висновок ІРЦ, індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) та результати психолого-педагогічного вивчення дитини у ЗДО.

Батьки погоджують ІПР, а керівник ЗДО затверджує її.

На перше організаційне засідання команди супроводу бажано запросити фахівця ІРЦ. Він дасть рекомендації, як правильно розробити ІПР та організувати інклюзивне навчання. За потреби — допоможе розробити індивідуальний освітній план.

Аби стежити за розвитком дитини та вчасно корегувати його, команда супроводу щонайменше тричі протягом навчального року переглядає ІПР.

Команда супроводу оцінює діяльність дитини перш за все  з позиції прогресивного розвитку.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надають дитині з ООП під час індивідуальних і групових занять. Ці заняття можуть проводити як штатні працівники ЗДО, так і залучені фахівці, зокрема працівники ІРЦ, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інших закладів. Такі фахівці працюють у ЗДО на підставі цивільно-правових договорів.

Примірний перелік додаткових занять (послуг) та перелік фахівців, які проводять у ЗДО додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття або надають послуги дітям із ООП, визначає Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (постанова КМУ від 14.02.2017 № 88).

Працю залучених фахівців оплачують за рахунок коштів державної субвенції відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі — Порядок та умови надання субвенції).

Освітній процес

В інклюзивній групі вихователь організовує освітній процес із усіма дітьми. Вихователі обирають та реалізують одну з комплексних освітніх програм, які рекомендовані МОН. Залежно від інтересів і можливостей дітей вихователі можуть обрати додатково одну чи кілька парціальних програм.

Асистент вихователя допомагає вихователю організовувати освітній процес у групі, допомагає дітям з ООП концентрувати увагу, сприяє формуванню в них саморегуляції та самоконтролю тощо.

Асистент вихователя — постійний учасник команди супроводу, а не персональний педагог для одного чи декількох дітей.

Асистентами вихователів можуть працювати особи з педагогічною освітою. Асистентом дитини можуть бути батьки або особи, уповноважені ними, чи соціальні працівники.

Асистент вихователя проходить атестацію відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930). Проте посада асистента вихователя не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій.

За результатами атестації асистенту вихователя встановлюють 10, 11, 12 тарифні розряди (постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298). При цьому члени атестаційної комісії мають враховувати освіту, професійну компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи асистента вихователя.

Керівник закладу освіти встановлює конкретний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах затвердженого фонду заробітної плати відповідно до схем тарифних розрядів, які затверджені наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557.

Спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку

Розвивальне середовище в інклюзивній групі створюють відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти (наказ МОН від 17.04.2019 № 423). Вихователь-методист веде облік навчально-дидактичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО, зокрема в інклюзивній групі. Команда супроводу добирає спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку з урахуванням особливих освітніх потреб дитини (дітей) з ООП.

ЗДО може придбати за кошти державної субвенції спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для дітей з ООП, які здобувають освіту в інклюзивних групах.

Стаття 1033 Бюджетного кодексу України розширює напрями використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
Постанова КМУ «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році» від 27.02.2019 № 129 затверджує розподіл частини субвенції у розмірі 37 230,0 тис. грн на організацію інклюзивної освіти дітей з ООП.​​​
На спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для дітей з ООП можна використати не більше 35% загального обсягу субвенції.

Якщо у ЗДО декілька дітей з однаковими порушеннями за потреби можна придбати спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для спільного користування.

ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ

Кількість дітей з ООП в інклюзивній групі

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти унормовує кількість дітей з ООП в інклюзивній групі — не більше трьох (постанова КМУ від 10.04.2019 № 530).

Одна — три дитини з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом або легкими порушеннями інтелектуального розвитку.

Не більше двох дітей сліпих, глухих або з тяжкими порушеннями мовлення;

Одна дитина зі складними порушеннями розвитку.

ВІД РЕДАКЦІЇ 

Сервіс «Офіційні документи» на emetodyst.mcfr.ua містить тексти законів, постанов КМУ, наказів і листів МОН, які регулюють організацію інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти, зокрема:
• Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
• постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 530;
• постанова КМУ «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році» від 14.02.2017 № 88