ще
згорнути
Усі статті номера
8
серпень 2019року
комплектуємо методичний кабінет
освітня програма

«Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку

Тамара Піроженко, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, д-р психол. наук, професор

Головне у статті

 1. Основний концептуальний принцип програми
 2. Структурні елементи програми
 3. Складові навчально-методичного комплекту
 4. Формат спільної діяльності вихователя з дітьми

Із вересня вихователі можуть організовувати роботу з дітьми п’ятого року життя за новою освітньою програмою «Впевнений старт: для дітей середнього дошкільного віку» (далі — Програма), адже вона отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»*. На допомогу вихователям автори підготували також навчально-методичний супровід.

У чому специфіка

Традиційна дидактика орієнтована на засвоєння знань дитиною. Програма ж спрямована на набуття дитиною умінь і навичок, досвіду практичної діяльності, який є критерієм сформованих компетентностей.

Автори забезпечили перехід від знаннєвої до компетентнісної освітньої парадигми. Вони послідовно стверджують — стратегія змін дошкільної освіти полягає у практичному визнанні факту, що дитина навчається не тільки на заняттях! Дитина щоденно навчається через набуття особистого досвіду у всіх видах діяльності. Тому комплексність, орієнтованість на результат та діяльнісний підхід є визначальною характеристикою Програми.

Завдання вихователів — змістовно організовувати життя дітей у специфічно дитячих видах діяльності — спілкуванні, грі, образотворчій, художньо-естетичній тощо, враховуючи їхні актуальні запити та інтереси. Вихователі мають підтримувати пізнавальну активність дітей, спрямовувати її на здобуття позитивного життєвого досвіду, взаємодіяти з дітьми на партнерських засадах. Адже успішність набуття різного роду життєвих компетентностей виявляється не в тому, що знає дитина, а в тому, як може діяти, використовуючи ці знання, якими цінностями керується у своїй діяльності.

Яка структура Програми

Основне освітнє навантаження розподілене за видами діяльності дитини:

 • комунікативна;
 • здоров’язберігальна, рухова;
 • пізнавально-дослідницька;
 • мовленнєва;
 • ігрова;
 • господарсько-побутова;
 • художньо-естетична.

В окремих розділах визначені психологічна характеристика середнього дошкільного віку, показники засвоєння Програми, поради батькам, а також завдання, що спрямовані на формування особистісного розвитку дитини.

Освітні завдання структуровані за такими блоками:

 • розвивати;
 • навчати/формувати/розширювати;
 • заохочувати/зацікавлювати/надихати;
 • створювати умови дня.

Додатки містять перелік навчально-методичного забезпечення до Програми, карту активностей**, список орієнтовних форм, методів, засобів освітньої діяльності тощо.

** Карта активностей (повний інформаційний день) наведена у додатках до Програми та на порталі vstart.com.ua.

Що передбачає навчально-методичний комплект

На допомогу вихователям середніх груп автори розробили навчально-методичний комплект до Програми. На відміну від комплекту для роботи з дітьми старшого дошкільного віку, у цьому комплекті немає книги дошкільника та хрестоматії творів, проте з’явилися набір плакатів для групової роботи з дітьми та посібник «Набір розвивальних завдань для дітей середнього дошкільного віку».

Наочно-тематичні плакати для групової та індивідуальної роботи з дітьми — це додаток до методичних рекомендацій «Впевнений старт: книга вихователя, середній дошкільний вік». Поради, як використовувати плакати в освітньому процесі, автори подали в щоденному плануванні тематичних днів.

Набір розвивальних завдань для дітей містить 124 сторінки з розвивальними іграми, завданнями, вправами для індивідуальної та групової взаємодії дорослого з дитиною. Автори пропонують використовувати картки через день, наприклад понеділок, середа, п’ятниця. Інструкція щодо розв’язання завдання — на зворотному боці картки. Додаткові завдання на картці помічені знаком «*». Картки, на яких дитина розв’язала завдання, складають її портфоліо.

Додаткові матеріали для вихователів і батьків розміщені на порталі vstart.com.ua у відповідних вкладках. Тут розміщені наочні, методичні, медіа- та інші матеріали від авторів комплекту. Вільно користуватися представленим інформаційним контентом можуть усі учасники освітнього процесу, які використовують навчально-методичний комплект.

Відмінним принципом побудови Програми є її зорієнтованість на освітній результат. Вихователь планує власну діяльність, орієнтуючись на запитання: «Що я хочу, щоб засвоїли діти?», «Яким має бути кінцевий результат?» з огляду на потрібні для відповідної діяльності знання, уміння та навички, а також потребу формування емоційно-ціннісного ставлення до діяльності.

Який підхід

Програма передбачає компетентнісний підхід до реалізації освітніх завдань і сучасний формат організації життєвого простору дитини. Автори пропонують використовувати для цього прийом створення карти активностей.

За компетентнісного підходу особливого значення набуває також характер діяльності — репродуктивний чи творчий.

Вихователь може обрати рівень реалізації змісту Програми: репродуктивний — за принципом «Роби як Я» — та творчий — самостійне формулювання та доповнення змісту й розвивальних форм освітньої роботи.

Реалізуючи освітні завдання вихователь забезпечує розвиток дітей, оскільки враховує їхні особистісні якості, зокрема риси характеру, цінності, актуалізує вольову регуляцію діяльності.

Стратегія формування досвіду дитини в різних специфічно дитячих видах діяльності відображена в щоденних завданнях, ігрових вправах, спільних із дорослим дослідницьких пошуках. Це дає змогу формувати емоційно-ціннісне ставлення, збагачувати операційні можливості дитини, зокрема знання, вміння, навички, а також розширяти досвід реального втілення дитячих бажань та знань у практичну творчу діяльність.

Щоб упровадити компетентнісний підхід в середній групі закладу дошкільної освіти, вихователь свідомо збагачує досвід дитини у всіх видах діяльності — спілкуванні, грі, образотворчій, господарчо-побутовій, пізнавально-дослідницької, здоров’язберігальній. Саме правильно організований формат дня, де дитина вправляється у різних видах діяльності, і є педагогічною функцією вихователя. Тому автори представили тематичну ідею кожного дня через певну діяльність, яку доповнили завданнями з інших видів діяльності.

Провідна діяльність дитини дошкільного віку — сюжетно-рольова гра — має стати для вихователя стрижневим маркером ефективності всіх педагогічних зусиль. Тобто все, що він робіть для розвитку дитини в різних видах діяльності, має збагатити сюжетно-рольову гру дитини.