ще
згорнути
Усі статті номера
8
серпень 2019року
слово редактора

Готуємося до нового навчального року

Як у серпні дбаємо, так узимку маємо, — говорить народна мудрість. У вихователів-методистів у серпні багато справ. Вони підбивають підсумки роботи в літній оздоровчий період, проводять конкурси-огляди груп перед початком нового навчального року, готують виставки навчально-методичної літератури для педагогів, пам’ятки для стендів, бланки протоколів медико-педагогічного обстеження та оціночні таблиці розвитку дітей тощо. Готуючись до установчої педагогічної ради, вихователі-методисти аналізують чинні комплексні та парціальні освітні програми, щоб презентувати їх педагогам. Адже саме вони обирають програми на свій розсуд відповідно до інтересів та можливостей дітей. Відтак педагогічна рада затверджує програми на новий навчальний рік.

Щоб зорієнтувати педагогів, редакція підготувала список чинних комплексних освітніх програм і лист МОН про переліки рекомендованої навчальної літератури, інформацію про нову програму для дітей середнього дошкільного віку. Також на допомогу вихователям-методистам — огляд основних нормативних документів, у яких МОН визначає напрями діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році, орієнтири організації інклюзивної освіти.

На сторінках номера ви знайдете поради:

  • як готувати дітей до реального життя;
  • як створити інноваційний освітній простір;
  • як провести медико-педагогічний контроль заняття з фізкультури;
  • як навчити дітей шикуватися та перешиковуватися.

Редакція пропонує на emetodyst.mcfr.ua скачати готові матеріали. Тож не забудьте вчасно оформити передплату на фаховий журнал, аби ознайомитися з досвідом колег чи отримати відповідь спеціаліста на болюче запитання! 

Теплих і сонячних серпневих днів!

З повагою
Тетяна Носачова,
головний редактор

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
БЕХ І. Д. — директор Інституту проблем виховання НАПН України,
д-р психол. наук
КРУТІЙ К. Л. — професор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, д-р пед. наук
БІЛЕЦЬКА Л. Л. — начальник відділу дошкільної освіти Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністраціїЛАДИВІР С. О. — науковий консультант Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, канд. психол. наук
ГАВРИШ Н. В. — провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання НАПН України, д-р пед. наук, професорЛИСЕНКО Н. І. — директор з контенту Цифрового видавництва MCFR
ІЛЬЧЕНКО Л. І. — керівник напряму
MCFR Освіта Цифрового видавництва MCFR
ОМЕЛЬЯНЕНКО Н. В. — шеф-редактор управлінських видань напряму MCFR Освіта Цифрового видавництва MCFR, голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
КОНОНКО О. Л. — завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені М. В. Гоголя, д-р психол. наук, професорПІРОЖЕНКО Т. О. — завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, д-р психол. наук, професор
КРЕМЕНЬ В. Г. — президент Національної академії педагогічних наук України, д-р філос. наук, професорСАВІНОВА Н. В. — шеф-редактор методичних видань MCFR Освіта
ЕКСПЕРТНА РАДА
БОНДАР Л. М. — директор ДНЗ № 256, КиївСМОЛЬНИКОВА Г. В. — доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук
РЕЗЕНЧУК Н. В. — вчитель-логопед ДНЗ № 205, Київ 

Київ «МЦФЕР-Україна» 2019