ще
згорнути
Усі статті номера
8
серпень 2019року
моніторимо якість освіти
шпаргалка

Як провести медико-педагогічний контроль занять з фізкультури

Як оцінити заняття з фізкультури, визначити його загальну та моторну щільність? Підказки, готові формули для обчислення щільності заняття, висновки — в шпаргалці

Щоб скачати шпаргалку,

дочитайте статтю до кінця

Підготувати бланки протоколу хронометражу заняття з фізкультури (даліпротокол).

  Ознайомитися з календарним планом інструктора з фізкультури або вихователя, який проводить заняття з фізкультури.

Визначити для індивідуального медико-педагогічного спостереження трьох дітей середньої фізичної підготовленості.

Діти, яким вимірюватимуть частоту серцевих скорочень, мають бути достатньо активні, дисципліновані та віднесені за станом здоров’я до основної групи.

Оцінити санітарно-гігієнічні умови, безпечність місця проведення заняття.

Перевірити, чи відповідає нормі температура повітря, інтенсивність освітлення, чи провітрено приміщення, проведено вологе прибирання. Упевнитися, що спортивне обладнання та інвентар чисті та непошкоджені, відповідають віку, фізичним параметрам дітей.

Проаналізувати відповідність одягу та взуття дітей, інструктора з фізкультури, вихователя умовам проведення заняття, методичним вимогам, санітарно-гігієнічним та естетичним нормам.

Дорослі мають бути вдягнені у спортивні костюми. Діти займаються у футболках, шортах і шкарпетках, якщо температура повітря у приміщенні +18…+22 °С. За температури +16…+18 °С діти мають одягати футболки з довгими рукавами, колготи, шорти. І дорослі, і діти взувають чешки або кросівки.

Вимірювати протягом 10 с частоту серцевих скорочень (ЧСС) у дітей декілька разів: до початку заняття, після вступної частини заняття, після комплексу загальнорозвивальних вправ, після рухливої гри, після заключної частини заняття, через 5 хв після його закінчення. Фіксувати результати індивідуального хронометражу у протоколі.

ЧСС у дітей впродовж заняття відносно її показника перед початком має зростати так:
• вступна частина —15—20%;
• підготовча — 20—25%;
• основна — 60—80%;
• заключна частина — 5—10%.

ЧСС можна вимірювати додатково після виконання основних рухів.

Обчислити середню ЧСС упродовж заняття: додати усі показники ЧСС; суму цих показників поділити на кількість вимірювань — шість або сім, якщо вимірювали ЧСС після основних рухів.

Пік фізичних навантажень має припадати на рухливу гру в основній частині заняття.

Тренувального ефекту досягають за середнього рівня ЧСС для дітей віком:
• від 3 до 4 років — 130—140 ударів/хв;
• від 5 до 7 років — 140—150 ударів/хв.

Записувати час, витрачений на виконання вправ, показ, пояснення, розстановку і прибирання інвентарю, очікування, відпочинок, обґрунтовані простої.

Визначити педагогічно виправданий час.

Визначити час, який діти витратили на виконання вправ.

Обчислити на основі даних про педагогічно виправданий час і тривалість заняття загальну щільність заняття за формулою:

Визначити моторну щільність заняття на основі даних про час, коли дитина безпосередньо робила вправи, та тривалості заняття за такою формулою:

Побудувати фізіологічну криву.

Щоб побудувати фізіологічну криву, слід позначити від вихідної точки «60»:
• час заняття та його частини — по осі абсцис (по горизонталі);
• пульс за хв  — по осі ординат (по вертикалі).

Якщо педагог провів заняття з фізичної культури методично грамотно, фізіологічна крива має двовершинну або одновершинну параболічну форму.

                    Рис. Фізіологічна крива заняття з фізичної культури у старшій групі

Оцінити рухову активність дітей упродовж заняття за показниками загальної та моторної щільності заняття. 
Проаналізувати роботу інструктора з фізкультури або вихователя за такими аспектами:

  • дотримання вимог методики проведення заняття;
  • врахування рівнів фізичного розвитку, функціональних можливості організму та розвитку рухових навичок дітей;
  • відповідність змісту заняття, форм організації навантаженню дітей, які включені за станом здоров’я до основної, підготовчої та спеціальної груп;
  • адекватність загального навантаження на дітей особливостям їхнього фізичного розвитку.

Проаналізувати, чи враховують інструктор з фізкультури або вихователь орієнтовні строки поновлення відвідування занять з фізкультури дітьми основної та підготовчої групи*

Визначати ризики можливого негативного впливу гіпокінезії та гіперкінези на фізичний розвиток та функціональні можливості організму дитини, захворювання ендокринної, кістково-м’язової, серцево-судинної систем. 

Записати висновки та рекомендації у протоколі.
 

* Орієнтовні строки відновлення скачайте в КОЗА Онлайн.
 
Матеріали для скачування: